Jdi na obsah Jdi na menu

Jiráskův most

18. 11. 2012

Jiráskův most je dalším mostem, který spojuje Nové Město pražské se Smíchovem. Původně měl stát poněkud severněji. Najíždět se na něho mělo z Myslíkovy ulice a smíchovská strana měla být u dnešního Dětského ostrova. Tam dokonce byly již započaty přípravné práce, dodnes patrné.

Se stavbou mostu bylo započato na jaře v roce 1929, ihned po odchodu ledů. Autory plánů byli arch. Vlastislav Hofman a ing. František Mencl. Jiráskův most je železobetonový, 310,60 m dlouhý a 21 m široký, se šesti oblouky. Největší mostní pole je třetí od levého břehu o rozpětí 51 m. Most neměl sloužit pouze dopravě, ale nesl i jak bychom dnes řekli, inženýrské sítě. Potrubí pro pitnou i užitkovou vodu, parovod z teplárny, plynovod a elektrické i telefonní kabely. Velkoryse byla řešena obě předmostí. Na smíchovské straně došlo dokonce, přes velké protesty milovníků staré Prahy, k odstranění barokního Dientzenhoferova pavilónu, postaveného v roce 1735 pro jezuitský řád.

Nový pražský most byl částečně jednosměrně otevřen v prosinci 1931. Auta jezdila pouze ve směru z Nového Města na Smíchov. Chodci mohli sice přecházet oboustranně, ale pouze po chodníku na straně u Mánesa. Raritou bylo, že vzhledem k úzkému profilu se nesměli na mostě zastavovat. V tom smyslu byly i osazeny příslušné zákazové značky. V celé své impozantní šíři byl most dokončen 27. října 1933 a následně slavnostně předán dopravě.

Byl nazván k poctě spisovatele Aloise Jiráska, jenž v letech 1903-1930 bydlel v domě čp. 1775 na nároží dnešního Jiráskova náměstí a Resslovy ulice. Zde napsal většinu svého díla a tady též zemřel. Pouze v letech 1940-1945 se most nazýval Dientzenhoferovým.

Z Jiráskova mostu, který byl v druhé polovině 1992-1994 generálně rekonstruován, jsou pěkné výhledy. Jižním směrem na přístaviště parníků, severním na dvě historické vodárenské věže stojící na společném jezu a další objekty staré Prahy.

 

Zdroj: praha virtualni.eu